Kikuyu.com    KIKUYU.COM    Forums  Hop To Forum Categories  General Discussions  Hop To Forums  Swahili Speakers    Kiswahili, lugha rasmi ya Kenya
Go
New
Find
Notify
Tools
Reply
  
Kiswahili, lugha rasmi ya Kenya Login/Join
 
"Ithe wa Nyambura na Wambui"
Platinum Member
Picture of sajini
posted
Ndugu zangu Wakenya, Nina furaha kwamba kuna uwezekanao wa Kiswahili kuwa lugha rasmi sawa na Kiingereza. Licha ya utukutu wa baraza la mitihani na upuzi wa serikali yetu, wakereketwa wa Kiswahili wanaendelea kupigania lugha yetu tukufu. Tuwaunge mkono wote wanaopigania hadhi ya lugha zetu za Kiafrika.


Emotions are the greatest enemy of rational arguments
 
Posts: 3174 | Location: Neither here nor there | Registered: 03 May 2005Reply With QuoteReport This Post
Silver Member
Picture of Momoftwo
posted Hide Post
Huo unaweza kuwa mwelekeo wa manufaa nchini Kenya Sajini.
 
Posts: 1 | Registered: 13 October 2007Reply With QuoteReport This Post
"Muru wa Njeri"
Silver Member
Picture of Muhuthia
posted Hide Post
Najivunia sana swahili ni lugha tamu. Hakika kaka zetu watanzania wamepiga hatua ya kuimalisha lugha na kuipa hadhi.
Wenzetu Waganda hutharao hi luga kama iliyo tumiwa na wenajeshi wanyayazaji wa rais wa hapo awali Ba Idi Amin. Kwa hivo inakuwa hawataki kuongea hii lugha na hata mashule hazina waalimu wa lugha.
Wacongo,marundi na wanyarwanda wanapenda swahili hata wana swahili ya kicongo.

Nipo hapa Jamuhuri ya Tz niko na fulsa ya kuimalisha lugha yangu ya swahili. kuna misemo kweli na misamiati. Hivi leo nimeogeza musamiati 'Pembejeo' Pembejeo za ukulima= farm imputs kwa kimombo.

Lugha iendelee!
 
Posts: 955 | Location: kwa njenga | Registered: 08 March 2008Reply With QuoteReport This Post
"Ithe wa Nyambura na Wambui"
Platinum Member
Picture of sajini
posted Hide Post
Hasa lugha hii imekuwa lugha rasmi ya Taifa. hatuna budi kuiinua na kuivusha ngazi ya juu ili ifikia upeo wake wa umaarufu. Atakayekidunisha Kiswahili atajilaumu mwenyewe.

Katiba inasema lugha rasmi za Kenya ni Kiswahili na Kiingereza...si Kiingereza na Kiswahili. Wakenya raukeni!


Emotions are the greatest enemy of rational arguments
 
Posts: 3174 | Location: Neither here nor there | Registered: 03 May 2005Reply With QuoteReport This Post
"Ithe wa Nyambura na Wambui"
Platinum Member
Picture of sajini
posted Hide Post
Jambo la dharura sasa ni kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya kufundishia. Jambo hili litatoa nafasi nyingi za kazi kwa Wakenya kwani wageni wote watahitajika kukijua Kiswahili. Wataalamu wa Kiswahili watapata ajira ya kutafsiri na kufasiri nyaraka zilizoandikwa kwa Kiingereza. najivunia kuwa Mkenya!

Wanafunzi wafundishwe kwa Kiswahili. Kutoka shule za msingi hadi Chuo Kikuu.


Emotions are the greatest enemy of rational arguments
 
Posts: 3174 | Location: Neither here nor there | Registered: 03 May 2005Reply With QuoteReport This Post
"Ithe wa Nyambura na Wambui"
Platinum Member
Picture of sajini
posted Hide Post
Kitendawili ....

tega.....

Kipanga kapaa kutarazaki
Kabaini kuku na wanawe wakichakuta kusaka jongoo
Kufumba na kufumbua, kifaranga 'menyakuliwa
Kuku msibani, analaani na kuomboleza
Kipanga shereheni, anahimidi kwa kupata riziki
Kutoka enzini, mola apiga makofi
kufurahia ruwaza kimu


Emotions are the greatest enemy of rational arguments
 
Posts: 3174 | Location: Neither here nor there | Registered: 03 May 2005Reply With QuoteReport This Post
"Muru wa Njeri"
Silver Member
Picture of Muhuthia
posted Hide Post
Ee Mungu nguvu yetu
Ilete baraka kwetu
Haki iwe ngao na mlinzi
Natukae na udugu
Amani na uhuru
Raha tupate na ustawi.


Amkeni ndugu zetu
Tufanye sote bidii
Nasi tujitoe kwa nguvu
Nchi yetu ya
Kenya tunayoipenda
Tuwe tayari kuilinda.Natujenge taifa letu
Ee ndio wajibu wetu
Kenya istahili heshima
Tuungane mikono pamoja kazini
Kila siku tuwe nashukrani.


Najivunia Daima Dawama
 
Posts: 955 | Location: kwa njenga | Registered: 08 March 2008Reply With QuoteReport This Post
"Ithe wa Nyambura na Wambui"
Platinum Member
Picture of sajini
posted Hide Post
na kazi iendeleee....


Emotions are the greatest enemy of rational arguments
 
Posts: 3174 | Location: Neither here nor there | Registered: 03 May 2005Reply With QuoteReport This Post
Silver Member
posted Hide Post
quote:
panga kapaa kutara

On programs of past pioneers just like Deb's and all other instructors, is not old school at all.

----------------------------------
yoga teacher training classes
 
Posts: 1 | Location: 11224 Beacon Ave S, Seattle, WA 98178 | Registered: 17 March 2012Reply With QuoteReport This Post
  Powered by Social Strata  
 

Kikuyu.com    KIKUYU.COM    Forums  Hop To Forum Categories  General Discussions  Hop To Forums  Swahili Speakers    Kiswahili, lugha rasmi ya Kenya